Thursday, May 29, 2014

Episode 601 - 700 (28 Mei 2014) - Sinetron Raden Kian Santang mula menemui penonton pada 28 Mei 2012 setiap hari pukul 20.30 WIB Di MNCTVPemain:
 • Alwi Assegaf (Raden Kian Santang)
 • Ananda George (Prabu Siliwangi)
 • Inne Azri (Nyi Subang Larang)
 • Ahmad Ridho  (Raden Walang Sungsang)
 • Rientammy (Nyimas Rara Santang)
 • Dwi Putrantiwi (Nini Durga)
 • Ade Fitrie (Nyai Kembang)
 • Edwin Soekmono
 •  (Gagak Lumayung --> Kian Santang dewasa)
 • Louise Anastasya (Nyai Genit/Ratu Kumala)
 • Zacky Zimah (Senopati Arga)
 • Rendy Bragi (Ki Ajar Danuarsi)
 • Nella Anne (Nyi Ajar Saketi)
 • Benny Ruswandi (Prabu Galuh Kancana)
 • Chairil J.M. (Syeh Nurjati)
 • Alex Sukamto (Ki Selut)
 • Sulhan Faiz
 • Hildan Nuzuki
 • Defina Yuse Milania
 • Rusyda Akmalia
 • Dwi Yunita
 • Marcello (Mahesa)
 • Junior (Angga)
 • Nurjen (Kang Lengser)
 • Emmie Lemu (Nyi Ipah)

Sinopsis Global

Prabu Siliwangi ( Ananda George ) , Raja Pejajaran mempunyai seorang permaisuri bernama Nyai Subang Larang ( Inne Azri ). Nyai Subang Larang berasal dari keluarga Muslim. Ayahnya seorang syah bandar di Kerawang, bernama Kiai Tapa. Sejak kecil Nyai Subang Larang belajar ilmu agama, atau nyantri di Pesantren Quro milik Syeh Hasanuddin.

Buah pernikahanannya dengan Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi mempunyai 3 orang putra, yaitu Walang Sungsang ( Ahmad Ridho ), atau dikenal dengan Pangeran Cakra Buana, lalu Rara Santang ( Rientammy ) dan yang ketiga bernama Kian Santang ( Alwi Assegaf ). Ketiga anak ini dibesarkan dalam pengajaran islam sehingga tumbuh menjadi muslim dan muslimah yang taat. Sejak lahir Kian Santang sudah menampakkan keistimewaannya. Antara lain, sejak kecil dia sudah pintar baca Al Qur’an, bisa membaca kejadian yang akan datang, tahu apa yang ada di pikiran orang lain, suka menolong, dan lebih dekat dengan masyarakat miskin katimbang kalangan istana. Namun, ada yang cemas dengan kelahiran Kian Santang, yaitu Nini Durga ( Dwi Putrantiwi), tokoh aliran hitam. Tokoh ini sangat sakti, bisa menjelma jadi apa saja. Dia juga punya banyak pengikut yang sangat setia, rela melakukan apa saja yang diperintahkan Nini Durga.

Lahirnya Kian Santang sudah diramalkan oleh Nini Durga, bahwa anak itu kelak bakal menjadi penghalang sepak terjangnya. Wanita penyihir yang sakti ini lalu berusaha menyingkirkan Kian Santang dengan berbagai cara. Dengan kesaktiannya dia menjelma jadi apa saja untuk bisa mendekati Kian Santang kecil. Tapi, usahanya selalu gagal karena Kian Santang sangat cerdik. Di samping bisa membaca pikiran orang, juga banyak akal. Sering kali ayah Kian Santang, Prabu Siliwangi muncul menolongnya juga dengan menyamar. Syeh Hasanuddin, kakek gurunya juga kadang-kadang muncul, mengajarkan mengaji atau ilmu-ilmu kesaktian lainnya.

Saksikan terus perjuangan Raden Kian Santang, dalam melawan kejahatan Nini Durga hanya di MNCTV.

Episode 2 - 29

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 2 - 29

Episode 141 - 228

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 141 - 228 

Episode 229 - 261

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 229 - 261

Episode 261 - 500

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 261 - 500

Episode 501 - 550

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 501 - 600

Episode 601

Raden Kian Santang Episode 601 Part 1

Raden Kian Santang Episode 601 Part 2

Episode 602

Raden Kian Santang Episode 602 Part 1

Raden Kian Santang Episode 602 Part 2

Episode 603

Raden Kian Santang Episode 603 Part 1

Raden Kian Santang Episode 603 Part 2

Episode 604

Raden Kian Santang Episode 604 Part 1

Raden Kian Santang Episode 604 Part 2

Episode 604

Raden Kian Santang Episode 604 Part 1

Raden Kian Santang Episode 604 Part 2

Episode 605

Raden Kian Santang Episode 605 Part 1

Raden Kian Santang Episode 605 Part 2

Episode 606

Raden Kian Santang Episode 606 Part 1

Raden Kian Santang Episode 606 Part 2

Episode 607

Raden Kian Santang Episode 607 Part 1

Raden Kian Santang Episode 607 Part 2

Episode 608

Raden Kian Santang Episode 608 Part 1

Raden Kian Santang Episode 608 Part 2

Episode 609

Raden Kian Santang Episode 609 Part 1

Raden Kian Santang Episode 609 Part 2

Episode 610

Raden Kian Santang Episode 610 Part 1

Raden Kian Santang Episode 610 Part 2

Episode 611

Raden Kian Santang Episode 611 Part 1

Raden Kian Santang Episode 611 Part 2

Episode 612

Raden Kian Santang Episode 612 Part 1

Raden Kian Santang Episode 612 Part 2

Episode 613

Raden Kian Santang Episode 613 Part 1

Raden Kian Santang Episode 613 Part 2

Episode 614

Raden Kian Santang Episode 614 Part 1

Raden Kian Santang Episode 614 Part 2

Episode 615

Raden Kian Santang Episode 615 Part 1

Raden Kian Santang Episode 615 Part 2

Episode 616

Raden Kian Santang Episode 616 Part 1

Raden Kian Santang Episode 616 Part 2

Episode 617

Raden Kian Santang Episode 617 Part 1

Raden Kian Santang Episode 617 Part 2

Episode 618

Raden Kian Santang Episode 618 Part 1

Raden Kian Santang Episode 618 Part 2

Episode 619

Raden Kian Santang Episode 619 Part 1

Raden Kian Santang Episode 619 Part 2

Episode 620

Raden Kian Santang Episode 620 Part 1

Raden Kian Santang Episode 620 Part 2

Episode 621

Raden Kian Santang Episode 621 Part 1

Raden Kian Santang Episode 621 Part 2

Episode 622

Raden Kian Santang Episode 622 Part 1

Raden Kian Santang Episode 622 Part 2

Episode 623

Raden Kian Santang Episode 623 Part 1

Raden Kian Santang Episode 623 Part 2

Episode 624

Raden Kian Santang Episode 624 Part 1

Raden Kian Santang Episode 624 Part 2

Episode 625

Raden Kian Santang Episode 625 Part 1

Raden Kian Santang Episode 625 Part 2

Episode 626

Raden Kian Santang Episode 626 Part 1

Raden Kian Santang Episode 626 Part 2

Episode 627

Raden Kian Santang Episode 627 Part 1

Raden Kian Santang Episode 627 Part 2

Episode 628

Raden Kian Santang Episode 628 Part 1

Raden Kian Santang Episode 628 Part 2

Episode 629

Raden Kian Santang Episode 629 Part 1

Raden Kian Santang Episode 629 Part 2

Episode 630

Raden Kian Santang Episode 630 Part 1

Raden Kian Santang Episode 630 Part 2

Episode 636

Raden Kian Santang Episode 636 Part 1

Raden Kian Santang Episode 636 Part 2

Raden Kian Santang Episode 636 Part 3

Raden Kian Santang Episode 636 Part 4

Raden Kian Santang Episode 636 Part 5

Episode 638

Raden Kian Santang Episode 638

Episode 639

Raden Kian Santang Episode 639

Episode 644

Raden Kian Santang Episode 644

Episode 645

Raden Kian Santang Episode 645

Episode 646

Raden Kian Santang Episode 646

Episode 648

Raden Kian Santang Episode 648

Episode 649

Raden Kian Santang Episode 649 Part 1

Raden Kian Santang Episode 649 Part 2

Raden Kian Santang Episode 649 Part 3

Raden Kian Santang Episode 649 Part 4

Episode 652

Raden Kian Santang Episode 652 Part 1

Raden Kian Santang Episode 652 Part 2

Raden Kian Santang Episode 652 Part 3

Raden Kian Santang Episode 652 Part 4

Raden Kian Santang Episode 652 Part 5

Episode 653

Raden Kian Santang Episode 653 Part 1

Raden Kian Santang Episode 653 Part 2

Raden Kian Santang Episode 653 Part 3

Raden Kian Santang Episode 653 Part 4

Raden Kian Santang Episode 653 Part 5

Episode 654

Raden Kian Santang Episode 654

Episode 655

Raden Kian Santang Episode 655

Episode 656

Raden Kian Santang Episode 656

Episode 657

Raden Kian Santang Episode 657

Episode 658

Raden Kian Santang Episode 658

Episode 659

Raden Kian Santang Episode 659

Episode 660

Raden Kian Santang Episode 660

Episode 661

Raden Kian Santang Episode 661

Episode 662

Raden Kian Santang Episode 662

Episode 663

Raden Kian Santang Episode 663

Episode 664

Raden Kian Santang Episode 664

Episode 665

Raden Kian Santang Episode 665

Episode 666

Raden Kian Santang Episode 666

Episode 667

Raden Kian Santang Episode 667

Episode 668

Raden Kian Santang Episode 668

Episode 669

Raden Kian Santang Episode 669

Episode 670

Raden Kian Santang Episode 670

Episode 671

Raden Kian Santang Episode 671

Episode 672

Raden Kian Santang Episode 672

Episode 673

Raden Kian Santang Episode 673

Episode 674

Raden Kian Santang Episode 674

Episode 675

Raden Kian Santang Episode 675

Episode 676


Raden Kian Santang Episode 676

Episode 677

Raden Kian Santang Episode 677

Episode 678

Raden Kian Santang Episode 678

Episode 679

Raden Kian Santang Episode 679

Episode 680

Raden Kian Santang Episode 680

Episode 681

Raden Kian Santang Episode 681

Episode 682

Raden Kian Santang Episode 682

Episode 683

Raden Kian Santang Episode 683

Episode 684

Raden Kian Santang Episode 684

Episode 685

Raden Kian Santang Episode 685

Episode 686

Raden Kian Santang Episode 686

Episode 687

Raden Kian Santang Episode 687

Episode 688

Raden Kian Santang Episode 688

Episode 689

Raden Kian Santang Episode 689

Episode 690

Raden Kian Santang Episode 690

Episode 691

Raden Kian Santang Episode 691

Episode 692

Raden Kian Santang Episode 692

Episode 693

Raden Kian Santang Episode 693

Episode 694

Raden Kian Santang Episode 694

Episode 695

Raden Kian Santang Episode 695

Episode 696

Raden Kian Santang Episode 696

Episode 697

Raden Kian Santang Episode 697

Episode 698

Raden Kian Santang Episode 698

Episode 699

Raden Kian Santang Episode 699

Episode 700

Raden Kian Santang Episode 700

Mulai Episode 701

Sila klik di sini untuk mengikuti kisah seterusnya Raden Kian Santang mulai Episode 701

sumber: (Terima kasih dan kredit diberikan kepada
http://www.mdentertainment.net/
http://www.mnctv.com/
https://www.facebook.com/
ASEPCH100 Channel
siti sarahch Channel
Linna Li Channel 
elvania lutfitasari Channel
Triono Abda Channel
hendyos susilo Channel
Siaran Tipi Channel
Batara Guru Channel

dan semua pihak atas sumber maklumat dan gambar)

Sunday, May 25, 2014

Episode 1 - 30 (24 Mei 2014) - Sinetron Cowokku Superhero mula menemui penonton pada 7 April 2014 di MNCTV


Sinetron terbaru "Cowokku Superhero" akan menemui penonton mulai 7 April 2014 pukul 20:00 WIB
di MNC TV.


Sinopsis

Sekitar 400 tahun yang lalu, SANGAJI atau AJI (Ihsan Saleh), 25 tahun, tersambar petir saat sedang adzan, dan kala itu desanya tersapu badai. Namun Sangaji berhasil selamat.  Bukan hanya selamat dari kejadian itu, tapi dia juga jadi kekal abadi alias tidak bisa mati. Dia sampai harus pindah kota setiap 10 tahun untuk memperbaharui identitasnya. Kalau dia tidak pindah, maka akan menimbulkan kecurigaan karena dia tidak juga menua.

Sekarang AJI menjadi guru SMA. Penampilannya sempurna sekali. Dia punya kekuatan super. Bahkan kini kemampuannya dalam hal kecepatan, mendengar, dan melihat semakin meningkat.  Dia juga memiliki kemampuan baru, bisa menghentikan waktu. Dua belas tahun yang lalu, dia menyelamatkan nyawa seorang anak perempuan.

Kini anak perempuan itu menjadi bintang film terkenal. PUTRI alias Utty (Angelica Simperler). Dia menjadi bintang semenjak remaja dan agak menyebalkan, selalu cari perhatian. Dia tidak mau tau orang lain gimana, yang penting dia mendapatkan apa yang dia mau, dengan cara apapun. Dia tidak pernah bisa akrab dengan siapapun kecuali dua sahabatnya sejak kecil, Karina (Vizza Dara) dan Karel (Roy Sungkono), dan manajernya, Frans (Ukka Rizky). Dan belakangan ini dia kerap bertengkar dengan ibunya (Virny Ismail) yang selalu minta uang. Bahkan Utty sampai pindah dari rumah ibunya ke apartemen yang kebetulan bersebelahan dengan apartemen Aji.

Utty syok begitu tersadar bahwa Aji tidak tahu sama sekali bahwa dia itu bintang papan atas dan aktris paling cantik yang pernah ada. Egonya terluka. Bukan cuma itu, tidak sengaja dan secara tidak sadar, dia malah mengganggu Aji setiap malam sejak pertama tinggal di apartemen barunya itu. Itu karena Aji punya kemampuan mendengar jarak jauh dan melihat melewati tembok. Dia bisa mendengar dan melihat Utty sedang bertengkar dengan ibunya di telepon, memarahi adik cowoknya, menyuruh adiknya itu pulang karena dicari ibu mereka, dan bahkan menyanyi sambil berteriak-teriak untuk melepaskan kekesalannya.

Demi nama baiknya, Utty harus mau sekolah lagi, karena manajernya tidak mau dia disebut cewek cakep tanpa otak lagi. Tapi dia tidak mau sekolah karena dia yakin fans beratnya akan heboh kalo melihat dia. Karel datang dan mengantar dia ke sekolah, bahkan menjaga dia, karena cowok itu ingin Utty mengetahui perasaannya ke Utty walaupun selama ini cewek itu tidak pernah menggubrisnya.

Akhirnya Utty mau juga sekolah lagi dan ternyata didaftarkan di tempat Aji mengajar. Karena tahu Aji tetangganya, Utty minta perlakuan khusus. Aji langsung menolak karena semua siswa harus diperlakukan sama.

Namun, sejalan waktu, semua pertengkaran di antara Aji dan Utty karena sifat mereka yang berbeda itu justru semakin mendekatkan mereka satu sama lain. Aji menyadari perlahan-lahan bahwa Utty mirip dengan gadis yang pernah dia tolong dan dia sukai. Kemudian, Utty pun banyak menemukan masalah dalam karir, kehidupan keluarganya, juga tuntutan manajernya dan ocehan orang tentang dirinya.

Demi melihat perjuangan hidup gadis itu, Aji tidak bisa terus mendiamkan dan menjauhinya. Dia pun mencoba membantu Utty. Bantuan itu semakin membuat mereka dekat dan saling jatuh cinta, namun mereka sama-sama menyangkalnya. Utty tidak mau Aji terpaksa ikut merasakan kehidupannya yang rumit dan Aji juga tidak mau membina hubungan dengan Utty karena pada akhirnya suatu hari nanti, dengan keabadiannya, dia tetap harus melanjutkan hidup tanpa gadis itu.

Cowokku Superhero Episode 1

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Cowokku Superhero Episode 2 

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Cowokku Superhero Episode 3

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Cowokku Superhero Episode 4

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Cowokku Superhero Episode 5

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Cowokku Superhero Episode 6

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Cowokku Superhero Episode 7

Preview / Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Cowokku Superhero Episode 8

Preview / Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Cowokku Superhero Episode 9

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Cowokku Superhero Episode 10

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Cowokku Superhero Episode 11

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Cowokku Superhero Episode 12

Part 1/1

Cowokku Superhero Episode 13

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 (Link 2)

Part 1/1 (Link 2)

Cowokku Superhero Episode 14Part 1/1 (Link 2)

Cowokku Superhero Episode 15

 Part 1/1

Cowokku Superhero Episode 16

Part 1/1

Cowokku Superhero Episode 17

Part 1/1
 
Cowokku Superhero Episode 18

Part 1/1
 
Cowokku Superhero Episode 19

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Part 1/1 (Link 2)

Cowokku Superhero Episode 20

Part 1/1
 
Cowokku Superhero Episode 21

Part 1/1

Cowokku Superhero Episode 22

 Part 1/1

Cowokku Superhero Episode 23

 Part 1/1

Cowokku Superhero Episode 24

 Part 1/1

Cowokku Superhero Episode 25

 Part 1/1

Cowokku Superhero Episode 26

 Part 1/1

Cowokku Superhero Episode 27

 Part 1/1

Cowokku Superhero Episode 28

 Part 1/1

Cowokku Superhero Episode 29

 Part 1/1

Cowokku Superhero Episode 30

 Part 1/1 (Episode Terakhir)


sumber: (Terima kasih dan kredit diberikan kepada

http://www.mdentertainment.co/
http://www.mnctv.com/
yolande2013 Channel
dan semua pihak atas sumber maklumat dan gambar)

Saturday, May 24, 2014

Episode 1 - 68 (24 Mei 2014) - Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series mula menemui penonton pada 19 Mac 2014 pukul 19..30 WIB di RCTI

Pemain:

Rian Ekky Pradipta
Dinda Hauw
Glenn Alinskie
Tommy Kaganangan
Neneng Rosediana
Cindy Christina Gulla
Immanuel Kenneth Santana
Teuku Ryan
Vira Yuniar
Sultan Djorghi
Mieke Wijaya
Andi Putra Panji Saputra

Sinopis:

ANGEL, gadis remaja cantik yang selalu bersemangat dan ceria walaupun ia harus hidup dengan pendengaran yang tidak sempurna. Angel tidak pernah minder dengan kekurangannya, karena ayah dan ibunya, MARTIN dan DEWI, selalu membesarkan hati Angel bahwa Angel tidak berbeda dengan anak-anak yang lain. Berkat bimbingan ibunya, Angel pun pandai bermain piano.

Karena prestasi Angel yang luar biasa, pihak sekolah merekomendasikan Angel untuk bersekolah di sekolah biasa, agar bisa berbaur dengan teman-teman sebayanya. Awalnya orang tua Angel khawatir anak mereka akan dijahili di sekolah. Tetapi semangat Angel memudarkan keraguan Martin dan Dewi, sehingga Angel pun berhasil masuk ke sekolah yang bagus.

Sayangnya ibu Angel tidak dapat mendampingi hari-hari Angel bersekolah. Dewi meninggal dunia karena tabrak lari. Angel benar-benar sangat kehilangan, karena tidak ada lagi ibu yang menemaninya bermain piano untuk mengusir rasa sedih. Angel pun berusaha tegar saat menjalani hari-hari di sekolah. Saat berkeliling sekolah, ia sangat bahagia karena piano dalam ruang bermusik, sehingga kapanpun ia kangen akan ibunya, ia bisa bermain piano di sana.

Kebahagiaan Angel di sekolah sempat terusik karena sikap beberapa temannya yang kurang bisa menerima kondisi dirinya yang tidak bisa mendengar dan berbicara dengan sempurna. Terutama geng UNGU UNYU yang terdiri dari LOLA, KARIn dan MAYA yang selalu mengganggunya. Walaupun begitu, Angel selalu bersikap manis terhadap mereka. Angel pun tidak mau melaporkan kenakalan teman-temannya pada Ayahnya. Karena Angel sangat bahagia bersekolah di sana.

Untungnya tidak semua teman-temannya jahil padanya. Ada NASYA dan HENDRI yang setia menemani dan membantunya untuk lolos dari kejahilan Lola dan teman-temannya. Juga ada ARMI, cowok pintar dan populer di sekolah, yang sangat perhatian pada Angel. Geng Ungu Unyu semakin tidak suka akan kehadiran Angel. Apalagi Angel yang jago bermain piano terancam menggeser posisi Lola untuk mengikuti kompetisi bermain piano, dimana gurunya adalah kakak Lola sendiri, FERLY.

Bagaimanakah kelanjutan cerita Angel dalam menjalani hari-harinya yang baru ?


Preview Ayah Mengapa Aku Berbeda segera (1)


 Preview Ayah Mengapa Aku Berbeda segera (2)

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 1 pada 19 Mac 2014

Preview Part 1 / Part 2 / Part 3-3

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 1

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 2 pada 20 Mac 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 3 - 4 pada 21 Mac 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6 / Part 7 / Part 8

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 3- 4

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 5 pada 22 Mac 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 5

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 6 pada 23 Mac 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 7 pada 24 Mac 2014

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6 

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 7

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 8 pada 25 Mac 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 8

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 9 pada 26 Mac 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6 / Part 7

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 9

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 10 pada 27 Mac 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 10

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 11 - 12 pada 28 Mac 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6 / Part 7 / Part 8 / Part 9 / Part 10

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 11 - 12   - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 13 pada 29 Mac 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 13  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 14 - 15 pada 30 Mac 2014

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6 / Part 7 / Part 8

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 14  - 15  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 16 pada 31 Mac 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 16  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 17 pada 1 April 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 17  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 18 pada 2 April 2014

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 18  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 19 pada 2 April 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 19  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 20 - 21 pada 3 April 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6 / Part 7 / Part 8 / Part 9

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 20 - 21  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 22 pada 3 April 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 22  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 23 pada 6 April 2014

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 23  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 24 pada 7 April 2014

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 24  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 25 pada 8 April 2014

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 25  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 26 pada 9 April 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 26  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 27 pada 10 April 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 27  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 28 pada 11 April 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 28  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 29 pada 12 April 2014

Part 1 Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 29  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 30 pada 14 April 2014

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 30  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 31 pada 15 April 2014

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 31  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 32 pada 16 April 2014

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 32  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 33 pada 17 April 2014

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 33  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 34 pada 19 April 2014

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6 / Part 7

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 34  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 35

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 35  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 36

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6 / Part 7

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 36  - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 37

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 37 - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 38

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6 / Part 7

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 38 - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 39

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6


Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 39 - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 40

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 40 - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 41

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 41 - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 42

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4Part 5

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 42 - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 43

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 43 - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 44

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 44 - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 45

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 45 - Link 2

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 46

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

 Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 46

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 47

  Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

 Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 47

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 48

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

 Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 48

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 49

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

 
Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 50


                       
Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 51

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4


Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 52

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 52

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 53

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6


Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 54

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5


Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 55

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6


Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 56

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 57

 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6


Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 58

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6


Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 59

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 61

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 62

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5


Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 62

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 63

Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5


Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 63
 
Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Part 1/1 (Link 2)

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 64
 
Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6

Part 1/1 (Link 2)

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 65 - 66
 
Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6 / Part 7 / Part 8

Part 1/1 (Link 2)

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 67
 
Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6 / Part 7 / Part 8

Part 1/1 (Link 2)

Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series Episode 68
 
Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 (Tamat)

Part 1/1 (Link 2)

sumber: (Terima kasih dan kredit diberikan kepada
http://sinemart.com/ 
http://www.rcti.tv/
http://id.wikipedia.org/
yolandecheng78 Channel
SahabatTV Channel
naufal donto Channel
GracefulChannel Channel
dan semua pihak atas sumber maklumat dan gambar)Online Visitors

Thank you for dropping by