Thursday, December 5, 2013

Episode 2 - 500 - Sinetron Raden Kian Santang mula menemui penonton pada 28 Mei 2012 setiap hari pukul 20.30 WIB Di MNCTVPemain:

 • Alwi Assegaf (Raden Kian Santang)
 • Ananda George (Prabu Siliwangi)
 • Inne Azri (Nyi Subang Larang)
 • Ahmad Ridho  (Raden Walang Sungsang)
 • Rientammy (Nyimas Rara Santang)
 • Dwi Putrantiwi (Nini Durga)
 • Ade Fitrie (Nyai Kembang)
 • Edwin Soekmono
 •  (Gagak Lumayung --> Kian Santang dewasa)
 • Louise Anastasya (Nyai Genit/Ratu Kumala)
 • Zacky Zimah (Senopati Arga)
 • Rendy Bragi (Ki Ajar Danuarsi)
 • Nella Anne (Nyi Ajar Saketi)
 • Benny Ruswandi (Prabu Galuh Kancana)
 • Chairil J.M. (Syeh Nurjati)
 • Alex Sukamto (Ki Selut)
 • Sulhan Faiz
 • Hildan Nuzuki
 • Defina Yuse Milania
 • Rusyda Akmalia
 • Dwi Yunita
 • Marcello (Mahesa)
 • Junior (Angga)
 • Nurjen (Kang Lengser)
 • Emmie Lemu (Nyi Ipah)

Sinopsis Global

Prabu Siliwangi ( Ananda George ) , Raja Pejajaran mempunyai seorang permaisuri bernama Nyai Subang Larang ( Inne Azri ). Nyai Subang Larang berasal dari keluarga Muslim. Ayahnya seorang syah bandar di Kerawang, bernama Kiai Tapa. Sejak kecil Nyai Subang Larang belajar ilmu agama, atau nyantri di Pesantren Quro milik Syeh Hasanuddin.

Buah pernikahanannya dengan Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi mempunyai 3 orang putra, yaitu Walang Sungsang ( Ahmad Ridho ), atau dikenal dengan Pangeran Cakra Buana, lalu Rara Santang ( Rientammy ) dan yang ketiga bernama Kian Santang ( Alwi Assegaf ). Ketiga anak ini dibesarkan dalam pengajaran islam sehingga tumbuh menjadi muslim dan muslimah yang taat. Sejak lahir Kian Santang sudah menampakkan keistimewaannya. Antara lain, sejak kecil dia sudah pintar baca Al Qur’an, bisa membaca kejadian yang akan datang, tahu apa yang ada di pikiran orang lain, suka menolong, dan lebih dekat dengan masyarakat miskin katimbang kalangan istana. Namun, ada yang cemas dengan kelahiran Kian Santang, yaitu Nini Durga ( Dwi Putrantiwi), tokoh aliran hitam. Tokoh ini sangat sakti, bisa menjelma jadi apa saja. Dia juga punya banyak pengikut yang sangat setia, rela melakukan apa saja yang diperintahkan Nini Durga.

Lahirnya Kian Santang sudah diramalkan oleh Nini Durga, bahwa anak itu kelak bakal menjadi penghalang sepak terjangnya. Wanita penyihir yang sakti ini lalu berusaha menyingkirkan Kian Santang dengan berbagai cara. Dengan kesaktiannya dia menjelma jadi apa saja untuk bisa mendekati Kian Santang kecil. Tapi, usahanya selalu gagal karena Kian Santang sangat cerdik. Di samping bisa membaca pikiran orang, juga banyak akal. Sering kali ayah Kian Santang, Prabu Siliwangi muncul menolongnya juga dengan menyamar. Syeh Hasanuddin, kakek gurunya juga kadang-kadang muncul, mengajarkan mengaji atau ilmu-ilmu kesaktian lainnya.

Saksikan terus perjuangan Raden Kian Santang, dalam melawan kejahatan Nini Durga hanya di MNCTV.

Episode 2 - 29

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 2 - 29

Episode 141 - 228

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 141 - 228 

Episode 229 - 261

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 229 - 261

Episode 262

Raden Kian Santang Episode 262

Episode 263

Raden Kian Santang Episode 263

Episode 264

Raden Kian Santang Episode 264

Episode 265

Raden Kian Santang Episode 265

Episode 266

Raden Kian Santang Episode 266

Episode 267

Raden Kian Santang Episode 267

Episode 268

Raden Kian Santang Episode 268

Episode 269

Raden Kian Santang Episode 269

Episode 282

Raden Kian Santang Episode 282

Episode 286

Raden Kian Santang Episode 286

Episode 287

Raden Kian Santang Episode 287

Episode 288

Raden Kian Santang Episode 288

Episode 289

Raden Kian Santang Episode 289

Episode 290

Raden Kian Santang Episode 290

Episode 291

Raden Kian Santang Episode 291

Episode 292

Raden Kian Santang Episode 292

Episode 293

Raden Kian Santang Episode 293

Episode 294

Raden Kian Santang Episode 294

Episode 295

Raden Kian Santang Episode 295

Episode 296

Raden Kian Santang Episode 296

Episode 297 - 298

Raden Kian Santang Episode 297 - 298

Episode 299

Raden Kian Santang Episode 299

Episode 300

Raden Kian Santang Episode 300

Episode 301

Raden Kian Santang Episode 301

Episode 302

Raden Kian Santang Episode 302

Episode 303

Raden Kian Santang Episode 303

Episode 304

Raden Kian Santang Episode 304

Episode 305

Raden Kian Santang Episode 305

Episode 306

Raden Kian Santang Episode 306

Episode 307

Raden Kian Santang Episode 307

Episode 308

Raden Kian Santang Episode 308

Raden Kian Santang Episode 309

Preview Raden Kian Santang Episode 309 Part 1 

Preview Raden Kian Santang Episode 309 Part 2

Preview Raden Kian Santang Episode 309 Part 3-3

Episode 309

Raden Kian Santang Episode 309

Raden Kian Santang Episode 310

Preview Raden Kian Santang Episode 310

Raden Kian Santang Episode 310

Episode 311

Raden Kian Santang Episode 311

Episode 312

Raden Kian Santang Episode 312

Episode 313

Raden Kian Santang Episode 313

Episode 314

Raden Kian Santang Episode 314

Episode 315

Raden Kian Santang Episode 315

Episode 316

Raden Kian Santang Episode 316

Episode 317

Raden Kian Santang Episode 317

Episode 320

Raden Kian Santang Episode 320

Episode 321

Raden Kian Santang Episode 321

Episode 322

Raden Kian Santang Episode 322

Episode 323

Raden Kian Santang Episode 323

Episode 324

Raden Kian Santang Episode 324

Episode 325

Raden Kian Santang Episode 325

Episode 326

Raden Kian Santang Episode 326

Episode 327

Raden Kian Santang Episode 327

Episode 328

Raden Kian Santang Episode 328

Episode 329

Raden Kian Santang Episode 329

Episode 330

Raden Kian Santang Episode 330

Episode 331

Raden Kian Santang Episode 331

Episode 332

Raden Kian Santang Episode 332

Episode 333

Raden Kian Santang Episode 333

Episode 334

Raden Kian Santang Episode 334

Episode 335

Raden Kian Santang Episode 335

Episode 336

Raden Kian Santang Episode 336

Episode 337

Raden Kian Santang Episode 337

Episode 338

Raden Kian Santang Episode 338

Episode 339

Raden Kian Santang Episode 339

Episode 340

Raden Kian Santang Episode 340

Episode 341

Raden Kian Santang Episode 341

Episode 342

Raden Kian Santang Episode 342

Episode 344

Raden Kian Santang Episode 344

Episode 345

Raden Kian Santang Episode 345

Episode 346

Raden Kian Santang Episode 346

Episode 347

Raden Kian Santang Episode 347

Episode 348

Raden Kian Santang Episode 348

Episode 349

Raden Kian Santang Episode 349

Episode 352

Raden Kian Santang Episode 352

Episode 353

Raden Kian Santang Episode 353

Episode 354

Raden Kian Santang Episode 354

Episode 355

Raden Kian Santang Episode 355

Episode 356

Raden Kian Santang Episode 356

Episode 357

Raden Kian Santang Episode 357

Episode 358

Raden Kian Santang Episode 358

Episode 359

Raden Kian Santang Episode 359

Episode 360

Raden Kian Santang Episode 360

Episode 361

Raden Kian Santang Episode 361

Episode 362

Raden Kian Santang Episode 362

Episode 363

Raden Kian Santang Episode 363

Episode 364

Raden Kian Santang Episode 364

Episode 365

Raden Kian Santang Episode 365

Episode 366

Raden Kian Santang Episode 366

Episode 367

Raden Kian Santang Episode 367

Episode 368

Raden Kian Santang Episode 368

Episode 369

Raden Kian Santang Episode 369

Episode 370

Raden Kian Santang Episode 370

Episode 371

Raden Kian Santang Episode 371

Episode 372

Raden Kian Santang Episode 372

Episode 373

Raden Kian Santang Episode 373

Episode 374

Raden Kian Santang Episode 374

Episode 375

Raden Kian Santang Episode 375

Episode 376

Raden Kian Santang Episode 376

Episode 377

Raden Kian Santang Episode 377

Episode 378

Raden Kian Santang Episode 378

Episode 379

Raden Kian Santang Episode 379

Episode 380

Raden Kian Santang Episode 380

Episode 381

Raden Kian Santang Episode 381

Episode 382

Raden Kian Santang Episode 382

Episode 383

Raden Kian Santang Episode 383

Episode 384

Raden Kian Santang Episode 384

Episode 385

Raden Kian Santang Episode 385

Episode 386

Raden Kian Santang Episode 386

Episode 387

Raden Kian Santang Episode 387

Episode 388

Raden Kian Santang Episode 388

Episode 389

Raden Kian Santang Episode 389

Episode 390

Raden Kian Santang Episode 390

Episode 391

Raden Kian Santang Episode 391

Episode 392

Raden Kian Santang Episode 392

Episode 393

Raden Kian Santang Episode 393

Episode 394

Raden Kian Santang Episode 394

Episode 395

Raden Kian Santang Episode 395

Episode 396

Raden Kian Santang Episode 396

Episode 397

Raden Kian Santang Episode 397

Episode 398

Raden Kian Santang Episode 398

Episode 399

Raden Kian Santang Episode 399

Episode 400

Raden Kian Santang Episode 400

Episode 401

Raden Kian Santang Episode 401

Episode 402

Raden Kian Santang Episode 402

Episode 403

Raden Kian Santang Episode 403

Episode 404

Raden Kian Santang Episode 404

Episode 405

Raden Kian Santang Episode 405

Episode 406

Raden Kian Santang Episode 406

Episode 407

Raden Kian Santang Episode 407

Episode 408

Raden Kian Santang Episode 408

Episode 409

Raden Kian Santang Episode 409

Episode 410

Raden Kian Santang Episode 410

Episode 411

Raden Kian Santang Episode 411

Episode 412

Raden Kian Santang Episode 412

Episode 413

Raden Kian Santang Episode 413

Episode 414

Raden Kian Santang Episode 414

Episode 415

Raden Kian Santang Episode 415

Episode 416

Raden Kian Santang Episode 416

Episode 417

Raden Kian Santang Episode 417

Episode 418

Raden Kian Santang Episode 418

Episode 419

Raden Kian Santang Episode 419

Episode 420

Raden Kian Santang Episode 420

Episode 421

Raden Kian Santang Episode 421

Episode 422

Raden Kian Santang Episode 422

Episode 423

Raden Kian Santang Episode 423

Episode 424

Raden Kian Santang Episode 424

Episode 425

Raden Kian Santang Episode 425

Episode 426

Raden Kian Santang Episode 426

Episode 427

Raden Kian Santang Episode 427

Episode 428

Raden Kian Santang Episode 428

Episode 429

Raden Kian Santang Episode 429

Episode 430

Raden Kian Santang Episode 430

Episode 431

Raden Kian Santang Episode 431

Episode 432

Raden Kian Santang Episode 432

Episode 433

Raden Kian Santang Episode 433

Episode 434

Raden Kian Santang Episode 434

Episode 435

Raden Kian Santang Episode 435

Episode 436

Raden Kian Santang Episode 436

Episode 437

Raden Kian Santang Episode 437

Episode 438

Raden Kian Santang Episode 438

Episode 439

Raden Kian Santang Episode 439

Episode 440

Raden Kian Santang Episode 440

Episode 441

Raden Kian Santang Episode 441

Episode 442

Raden Kian Santang Episode 442

Episode 443

Raden Kian Santang Episode 443

Episode 444

Raden Kian Santang Episode 444

Episode 445

Raden Kian Santang Episode 445

Episode 446

Raden Kian Santang Episode 446

Episode 447

Raden Kian Santang Episode 447

Episode 448

Raden Kian Santang Episode 448

Episode 449

Raden Kian Santang Episode 449

Episode 450

Raden Kian Santang Episode 450

Episode 451

Raden Kian Santang Episode 451

Episode 452

Raden Kian Santang Episode 452

Episode 453

Raden Kian Santang Episode 453

Episode 454

Raden Kian Santang Episode 454

Episode 455

Raden Kian Santang Episode 455

Episode 456

Raden Kian Santang Episode 456

Episode 457

Raden Kian Santang Episode 457

Episode 458

Raden Kian Santang Episode 458 Part 1

Raden Kian Santang Episode 458 Part 2

Episode 459

Raden Kian Santang Episode 459

Episode 460

Raden Kian Santang Episode 460 Part 1

Raden Kian Santang Episode 460 Part 2
Episode 461

Raden Kian Santang Episode 461

Episode 462

Raden Kian Santang Episode 462

Episode 463

Raden Kian Santang Episode 463

Episode 464

Raden Kian Santang Episode 464

Episode 465

Raden Kian Santang Episode 465

Episode 466

Raden Kian Santang Episode 466

Episode 467

Raden Kian Santang Episode 467

Episode 468

Raden Kian Santang Episode 468

Episode 469

Raden Kian Santang Episode 469

Episode 470

Raden Kian Santang Episode 470

Episode 471

Raden Kian Santang Episode 471

Episode 472

Raden Kian Santang Episode 472

Episode 473

Raden Kian Santang Episode 473

Episode 474

Raden Kian Santang Episode 474

Episode 475

Raden Kian Santang Episode 475 Part 1

Raden Kian Santang Episode 475 Part 2
Episode 476

Raden Kian Santang Episode 476

Episode 477

Raden Kian Santang Episode 477

Episode 478

Raden Kian Santang Episode 478

Episode 480

Raden Kian Santang Episode 480

Episode 481

Raden Kian Santang Episode 481

Episode 482

Raden Kian Santang Episode 482

Episode 483

Raden Kian Santang Episode 483

Episode 484

Raden Kian Santang Episode 484

Episode 485

Raden Kian Santang Episode 485

Episode 486

Raden Kian Santang Episode 486

Episode 487

Raden Kian Santang Episode 487

Episode 488

Raden Kian Santang Episode 488

Episode 489

Raden Kian Santang Episode 489 Part 1

Raden Kian Santang Episode 489 Part 2

Episode 490

Raden Kian Santang Episode 490

Episode 491

Raden Kian Santang Episode 491

Episode 492

Raden Kian Santang Episode 492 Part 1

Raden Kian Santang Episode 492 Part 2

Episode 493

Raden Kian Santang Episode 493

Episode 494

Raden Kian Santang Episode 494

Episode 495

Raden Kian Santang Episode 495

Episode 496

Raden Kian Santang Episode 496 Part 1

Raden Kian Santang Episode 496 Part 2

Episode 497

Raden Kian Santang Episode 497

Episode 498

Raden Kian Santang Episode 498 Part 1

Raden Kian Santang Episode 498 Part 2

Episode 499

Raden Kian Santang Episode 499

Episode 500

Raden Kian Santang Episode 500 Part 1

Raden Kian Santang Episode 500 Part 2

Mulai Episode 501

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 501

sumber: (Terima kasih dan kredit diberikan kepada
http://www.mdentertainment.net/
http://www.mnctv.com/
https://www.facebook.com/
ASEPCH100 Channel
siti sarahch Channel
Linna Li Channel 
elvania lutfitasari Channel
Triono Abda Channel
hendyos susilo Channel

dan semua pihak atas sumber maklumat dan gambar)

0 comments :

Online Visitors

Thank you for dropping by