Wednesday, October 22, 2014

Episode 701 - 835 (Episode Akhir) - Sinetron Raden Kian Santang mula menemui penonton pada 28 Mei 2012 setiap hari pukul 20.30 WIB Di MNCTV
Pemain:
 • Alwi Assegaf (Raden Kian Santang)
 • Ananda George (Prabu Siliwangi)
 • Inne Azri (Nyi Subang Larang)
 • Ahmad Ridho  (Raden Walang Sungsang)
 • Rientammy (Nyimas Rara Santang)
 • Dwi Putrantiwi (Nini Durga)
 • Ade Fitrie (Nyai Kembang)
 • Edwin Soekmono
 •  (Gagak Lumayung --> Kian Santang dewasa)
 • Louise Anastasya (Nyai Genit/Ratu Kumala)
 • Zacky Zimah (Senopati Arga)
 • Rendy Bragi (Ki Ajar Danuarsi)
 • Nella Anne (Nyi Ajar Saketi)
 • Benny Ruswandi (Prabu Galuh Kancana)
 • Chairil J.M. (Syeh Nurjati)
 • Alex Sukamto (Ki Selut)
 • Sulhan Faiz
 • Hildan Nuzuki
 • Defina Yuse Milania
 • Rusyda Akmalia
 • Dwi Yunita
 • Marcello (Mahesa)
 • Junior (Angga)
 • Nurjen (Kang Lengser)
 • Emmie Lemu (Nyi Ipah)

Sinopsis Global

Prabu Siliwangi ( Ananda George ) , Raja Pejajaran mempunyai seorang permaisuri bernama Nyai Subang Larang ( Inne Azri ). Nyai Subang Larang berasal dari keluarga Muslim. Ayahnya seorang syah bandar di Kerawang, bernama Kiai Tapa. Sejak kecil Nyai Subang Larang belajar ilmu agama, atau nyantri di Pesantren Quro milik Syeh Hasanuddin.

Buah pernikahanannya dengan Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi mempunyai 3 orang putra, yaitu Walang Sungsang ( Ahmad Ridho ), atau dikenal dengan Pangeran Cakra Buana, lalu Rara Santang ( Rientammy ) dan yang ketiga bernama Kian Santang ( Alwi Assegaf ). Ketiga anak ini dibesarkan dalam pengajaran islam sehingga tumbuh menjadi muslim dan muslimah yang taat. Sejak lahir Kian Santang sudah menampakkan keistimewaannya. Antara lain, sejak kecil dia sudah pintar baca Al Qur’an, bisa membaca kejadian yang akan datang, tahu apa yang ada di pikiran orang lain, suka menolong, dan lebih dekat dengan masyarakat miskin katimbang kalangan istana. Namun, ada yang cemas dengan kelahiran Kian Santang, yaitu Nini Durga ( Dwi Putrantiwi), tokoh aliran hitam. Tokoh ini sangat sakti, bisa menjelma jadi apa saja. Dia juga punya banyak pengikut yang sangat setia, rela melakukan apa saja yang diperintahkan Nini Durga.

Lahirnya Kian Santang sudah diramalkan oleh Nini Durga, bahwa anak itu kelak bakal menjadi penghalang sepak terjangnya. Wanita penyihir yang sakti ini lalu berusaha menyingkirkan Kian Santang dengan berbagai cara. Dengan kesaktiannya dia menjelma jadi apa saja untuk bisa mendekati Kian Santang kecil. Tapi, usahanya selalu gagal karena Kian Santang sangat cerdik. Di samping bisa membaca pikiran orang, juga banyak akal. Sering kali ayah Kian Santang, Prabu Siliwangi muncul menolongnya juga dengan menyamar. Syeh Hasanuddin, kakek gurunya juga kadang-kadang muncul, mengajarkan mengaji atau ilmu-ilmu kesaktian lainnya.

Saksikan terus perjuangan Raden Kian Santang, dalam melawan kejahatan Nini Durga hanya di MNCTV.

Episode 2 - 29

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 2 - 29

Episode 141 - 228

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 141 - 228 

Episode 229 - 261

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 229 - 261

Episode 261 - 500

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 261 - 500

Episode 501 - 550

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 501 - 600

Episode 601 - 700

Sila klik di sini untuk mengikuti sinetron Raden Kian Santang mulai Episode 501 - 600

Episode 701

Raden Kian Santang Episode 701

Episode 702

Raden Kian Santang Episode 702

Episode 703

Raden Kian Santang Episode 703

Episode 704

Raden Kian Santang Episode 704

Episode 705

Raden Kian Santang Episode 705

Episode 706

Raden Kian Santang Episode 706

Episode 707

Raden Kian Santang Episode 707

Episode 708

Raden Kian Santang Episode 708

Episode 709

Raden Kian Santang Episode 709

Episode 710

Raden Kian Santang Episode 710

Episode 711

Raden Kian Santang Episode 711

Episode 712

Raden Kian Santang Episode 712

Episode 713

Raden Kian Santang Episode 713

Episode 719

Raden Kian Santang Episode 719

Episode 720

Raden Kian Santang Episode 720

Episode 721

Raden Kian Santang Episode 721

Episode 722

Raden Kian Santang Episode 722

Episode 723

Raden Kian Santang Episode 723

Episode 724

Raden Kian Santang Episode 724

Episode 725

Raden Kian Santang Episode 725

Episode 726

Raden Kian Santang Episode 726

Episode 727

Raden Kian Santang Episode 727

Episode 728

Raden Kian Santang Episode 728

Episode 729

Raden Kian Santang Episode 729

Episode 730

Raden Kian Santang Episode 730

Episode 732

Raden Kian Santang Episode 732

Episode 733

Raden Kian Santang Episode 733

Episode 734

Raden Kian Santang Episode 734

Episode 735

Raden Kian Santang Episode 735

Episode 736

Raden Kian Santang Episode 736

Episode 737

Raden Kian Santang Episode 737

Episode 738

Raden Kian Santang Episode 738

Episode 739

Raden Kian Santang Episode 739

Episode 740

Raden Kian Santang Episode 740

Episode 741

Raden Kian Santang Episode 741

Episode 742

Raden Kian Santang Episode 742

Episode 743

Raden Kian Santang Episode 743

Episode 744

Raden Kian Santang Episode 744

Episode 745

Raden Kian Santang Episode 745

Episode 746

Raden Kian Santang Episode 746

Episode 747

Raden Kian Santang Episode 747

Episode 748

Raden Kian Santang Episode 748

Episode 749

Raden Kian Santang Episode 749

Episode 750

Raden Kian Santang Episode 750

Episode 751

Raden Kian Santang Episode 751

Episode 752

Raden Kian Santang Episode 752 - link tidak dapat ditemui


Episode 754

Raden Kian Santang Episode 754

Episode 755

Raden Kian Santang Episode 755

Episode 756

Raden Kian Santang Episode 756

Episode 757

Raden Kian Santang Episode 757

Episode 758

Raden Kian Santang Episode 758

Episode 759

Raden Kian Santang Episode 759

Episode 760

Raden Kian Santang Episode 760

Episode 761

Raden Kian Santang Episode 761

Episode 762

Raden Kian Santang Episode 762

Episode 763

Raden Kian Santang Episode 763

Episode 764

Raden Kian Santang Episode 764

Episode 765

Raden Kian Santang Episode 765

Episode 766

Raden Kian Santang Episode 766

Episode 767

Raden Kian Santang Episode 767

Episode 768

Raden Kian Santang Episode 768

Episode 769

Raden Kian Santang Episode 769

Episode 770

Raden Kian Santang Episode 770

Episode 771

Raden Kian Santang Episode 771

Episode 772

Raden Kian Santang Episode 772

Episode 773

Raden Kian Santang Episode 773

Episode 774

Raden Kian Santang Episode 774

Episode 775

Raden Kian Santang Episode 775

Episode 776

Raden Kian Santang Episode 776

Episode 777

Raden Kian Santang Episode 777

Episode 778

Raden Kian Santang Episode 778

Episode 779

Raden Kian Santang Episode 779

Episode 780

Raden Kian Santang Episode 780

Episode 781

Raden Kian Santang Episode 781

Episode 782

Raden Kian Santang Episode 782

Episode 783

Raden Kian Santang Episode 783

Episode 784

Raden Kian Santang Episode 784

Episode 785

Raden Kian Santang Episode 785

Episode 786

Raden Kian Santang Episode 786

Episode 787

Raden Kian Santang Episode 787

Episode 790

Raden Kian Santang Episode 790

Episode 791

Raden Kian Santang Episode 791

Episode 792

Raden Kian Santang Episode 792

Episode 793

Raden Kian Santang Episode 793

Episode 794

Raden Kian Santang Episode 794

Episode 795

Raden Kian Santang Episode 795

Episode 796

Raden Kian Santang Episode 796

Episode 797

Raden Kian Santang Episode 797

Episode 798

Raden Kian Santang Episode 798

Episode 799

Raden Kian Santang Episode 799

Episode 800

Raden Kian Santang Episode 800

Episode 801

Raden Kian Santang Episode 801

Episode 802

Raden Kian Santang Episode 802

Episode 803

Raden Kian Santang Episode 803

Episode 804

Raden Kian Santang Episode 804

Episode 805

Raden Kian Santang Episode 805

Episode 806

Raden Kian Santang Episode 806

Episode 807

Raden Kian Santang Episode 807

Episode 808

Raden Kian Santang Episode 808

Episode 809

Raden Kian Santang Episode 809

Episode 810

Raden Kian Santang Episode 810

Episode 811

Raden Kian Santang Episode 811

Episode 812

Raden Kian Santang Episode 812

Episode 813

Raden Kian Santang Episode 813

Episode 814

Raden Kian Santang Episode 814

Episode 815

Raden Kian Santang Episode 815

Episode 816

Raden Kian Santang Episode 816

Episode 817

Raden Kian Santang Episode 817

Sinopsis Episode 818

Kian Santang melakukan duel maut melawan Maung Pracona. Pertarungan sengit terjadi antara 2 pendekar sakti ini. Siapakah yang akan takluk?

Episode 818

Raden Kian Santang Episode 818

Episode 819

Raden Kian Santang Episode 819

Episode 820

Raden Kian Santang Episode 820

Episode 821

Raden Kian Santang Episode 821

Episode 822

Raden Kian Santang Episode 822

Episode 823

Raden Kian Santang Episode 823

Sinopsis Episode 824

Bermaksud menolong, di luar dugaan salah satu raga Siliawangi justru terkena imbas racun jahat yang ada dalam tubuh Pracona. Apalagi keris naga runting berhasil ia kuasai sehingga sifat jahat yang muncul makin kental menguasai. Salah satu pecahan raga Siliwangi berubah menjadi Siliwangi hitam.

Episode 824

Raden Kian Santang Episode 824

Episode 825

Raden Kian Santang Episode 825

Episode 826

Raden Kian Santang Episode 826

Episode 827

Raden Kian Santang Episode 827

Episode 828

Raden Kian Santang Episode 828

Episode 829

Raden Kian Santang Episode 829

Episode 830

Raden Kian Santang Episode 830

Episode 831

Raden Kian Santang Episode 831

Episode 832

Raden Kian Santang Episode 832

Episode 833

Raden Kian Santang Episode 833

Episode 834

Raden Kian Santang Episode 834

Episode 835 (Episode Akhir)

Raden Kian Santang Episode 835

sumber: (Terima kasih dan kredit diberikan kepada
http://www.mdentertainment.net/
http://www.mnctv.com/
https://www.facebook.com/
ASEPCH100 Channel
siti sarahch Channel
Linna Li Channel 
elvania lutfitasari Channel
Triono Abda Channel
hendyos susilo Channel
Siaran Tipi Channel
Batara Guru Channel
Sinetron 80 Channel
Raden Santri Channel
Prabu Anom Channel

dan semua pihak atas sumber maklumat dan gambar)

0 comments :

Online Visitors

Thank you for dropping by